• Home
  • About us
  • Courses
  • Apply to
  • Tuition fee and welfare
  • Payment
  • Success
  • Gallery
  • Contact us
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 463
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,257,554
 ความภูมิใจARN Page2


 
นางสาว น้ำทิพย์  ศรีลาห้อย ( วุ้น )
ทำงานที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยห้องยา


 
 นางสาว จิดาภา  ลาภเจริญสุข  ( ตา )
ทำงานที่ ร้านยาเฮลท์อัพ  สาขาบิ๊กซีลาดพร้าว
 


 
 
นางสาว วรรณวิภา  สำราญวงศ์ ( ต้าร์ )
ทำงานที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
แผนก ห้องเอ็กซเรย์


 
 นางสาว พัทธีรา วงษ์สกุล (รุ่น 27)
ทำงานที่ โรงพยาบาลสุขุมวิท
แผนก อายุรกรรม


 

 

 
 นางสาว สุพรรณี  เภาเจริญ ( หน่อย ) 
ทำงานที่ โรงพยาบาลเวชธานี
 

แผนก กายภาพบำบัด 


 
นางสาว อรพิณ  ปินใจ  (นุ้ย)
นางสาว จิราภรณ์  กิจจรัส  (ฟิล์ม)
นางสาว สุพรรณี  เภาเจริญ  (หน่อย)

ทำงานที่ โรงพยาบาลเวชธานี 
แผนก กายภาพบำบัด
 
 

 

 
 นางสาว ศิริลักษณ์  ชูช่อ  (จอย)  
ทำงานที่  วุฒิศักดิ์คลินิก


 
นางสาว สุรีพร  อินทรเพชร  (ตั๊ก)
ทำงานที่ โรงพยาบาลเวชธานี
แผนก  หน่วยจ่ายกลาง 

 

 

 

นางสาว วรรณภา  อินทะกิจ  ( ดาว)
ทำงานที่  โรงพยาบาลเวชธานี

แผนก ศูนย์หัวใจและทรวงอก
 

นางสาว ลลิตา  เกิดทิพย์  (ข้าวแป้ง)
ทำงานที่ คลินิกเสริมความงาม โอเรียลทอล บิวตี้


 
 
 
 นาย ธวัช  พรหมพลอย  
ทำงานที่ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

แผนก ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน
 
 
นางสาว ศิริลักษณ์  สิทธิจันทร์  ( การ์ฟิล )  
ทำงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักตบ
 อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี


 


back to page 1            go to page 3
 

Copyright 2012 www.aranyarak.com All Right Reserved